Innowacyjna ochrona przeciwdrobnoustrojowa w sklepie EPI Sp. z o.o we Wrocławiu

Niektóre bakterie występujące w żywności mogą być potencjalnie groźne dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Patogeny takie jak e.coli, listeria, salmonella czy gronkowce obecne w niewłaściwie przechowywanej żywności mogą być przyczyną wielu problemów zdrowotnych, a zwłaszcza zakażeń układu pokarmowego, przejawiającego się uporczywymi bólami brzucha, gorączką, wymiotami, biegunką i nagłym osłabieniem całego organizmu.
Zatrucie może także doprowadzić do poważniejszych chorób, w tym czerwonki, toksoplazmozy czy innych groźnych powikłań, które będą wymagać długotrwałego leczenia.


Ale nieprawidłowe przechowywanie produktów spożywczych jest tylko jedną z przyczyn ich skażenia. Do zanieczyszczenia żywności chorobogennymi drobnoustrojami może dojść na każdym z etapów produkcji i obrotu żywnością, a jego przyczyną są najczęściej nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników podczas produkcji, pakowania i dystrybucji produktów spożywczych.


Szacuje się, że każdego roku blisko 600 milionów ludzi – prawie 1 na 10 osób na całym świecie – zachoruje, a 420 tysięcy umrze z powodu powikłań zakażeń wywołanych bakteriami przenoszonymi właśnie w taki sposob.


Aby zachować bezpieczeństwo mikrobiologiczne zywności, należy więc rygorystycznie przestrzegać podstawowych zasad sanitarnych, które pozwalają zapobiec zanieczyszczeniu produktów spożywczych podczas przebiegu wszystkich procesów dotyczących produkcji i handlu żywnością.


Wskazane jest aby przedsiębiorcy – producenci żywności, właściciele sklepów i hurtowni oprócz stosowania się do zaleceń GIS-u, zweryfikowali wewnętrzne procedury i wzmagali staly nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny. Dobrą praktyką jest stosowanie wielu środków ochrony jednocześnie, dlatego coraz więcej przedsiębiorców, oprócz stosowania standardowej dezynfekcji, decyduje się dodatkowo wprowadzać innowacyjne metody zabezpieczeń.


W celu zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego i zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakażeń groźnymi dla zdrowia i życia bakteriami wśród pracowników i klientów, właściciel sklepu EPI Sp. z o.o. przy ul. Komandorskiej 21 we Wrocławiu zlecił firmie NanoProtect zabezpieczenie obszarów roboczych i często dotykanych miejsc i przedmiotów specjalistyczną folią PUREZONE zawierającą aktywne jony srebra o potwierdzonych właściwościach antybakteryjnych.
Wykwalifikowani pracownicy przeprowadzili montaż folii na uchwytach wózków transportowych i wózków dla klientów, ladach cukierniczych i sklepowych, klamkach i poręczach ciągów komunikacyjnych, stołach i blatach roboczych, terminalach płatniczych oraz innych powierzchniach dotykowych.
Szczególnym nadzorem sanitarnym objęto nie tylko sale sprzedażowe, ale również pomieszczenia wchodzące w skład zaplecza sklepowego, tj. biura, szatnie, magazyny, a także toalety dla personelu.


Przypomnijmy, że folia PUREZONE z jonami srebra aplikowana na powierzchnię posiada udowodnione i potwierdzone certyfikatami właściwości bakteriostatyczne, a jej właściwości pozostają niezmienione przez okres od 5-6 lat, dzięki czemu eliminuje ona patogeny takie jak bakterie czy grzyby przez 24h/7.


Co istotne, opatentowana technologia folii PUREZONE otrzymała niedawno normę ISO 21702, zaświadczająca o tym, że jest ona aktywna w zwalczaniu szczepów koronawirusów. W obecnej sytuacji epidemiologicznej stanowi to bardzo użyteczną cechę laminatu.